پیش نویس راهنمای معلم کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه

 

راهنمای معلم کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه

 

درس 1 - مواد و نقش آنها در زندگی 

 

درس 2 - رفتار اتم ها با یکدیگر

 

درس 3 - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

 

درس 4-  حرکت چیست * 

 

درس 5 - نیرو 

 

درس 6-  فشار و آثار آن 

 

درس 7- ماشین ها 

 

درس 8-   نگاهی به فضا

 

درس 9-   زمین ساخت ورقه ای

 

درس 10-  آثاری از گذشته زمین

 

درس 11 - گوناگونی جانداران

 

درس 12- دنیای گیاهان

 

درس 13- جانوران بی مهره  

 

درس 14- مهرداران

 

درس 15- با هم زیستن

 

/ 0 نظر / 56 بازدید