مطالب مرتبط علوم هشتم

کسوف و خسوف

خورشید گرفتگی (کسوف) زمانی رخ می‌دهد که ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد، در این صورت سایه ماه روی زمین می‌افتد و ناحیه‌ای از زمین که در سایه کامل ماه قرار می‌گیرد، کاملاً تاریک می‌شود.

به این تاریکی که در سایه کامل قرار دارد کسوف کامل گفته می‌شود.

علت کسوف       

حدود 30 روز طول می‌کشد تا ماه یک بار زمین را دور بزند. دو یا سه بار در هر سال ، ماه در مسیر خود ، مستقیما از فاصله بین زمین و خورشید می‌گذرد. در این هنگام  خورشیدگرفتگی  رخ می‌دهد. قرص تاریک ماه برای مدت کوتاهی همه خورشید یا بخشی از آنرا می‌پوشاند.

 

 

در ماه گرفتگی (خسوف) نیز زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه زمین روی ماه تشکیل می‌شود.

 

 

در خسوف (ماه گرفتگی) زمین در حرکت مداری خود به دور خورشید سایه‌اش را، که در فضا در سمتی مخالف خورشید ممتد است، به دنبال می‌کشد. سایه زمین به شکل یک مخروط است . طول این سایه ، بر اثر تغییر فاصله زمین از خورشید تا حدود 40000 کیلومتر نسبت به مقدار متوسط تغییر می‌کند. خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه وارد مخروط سایه زمین شود.

 ...........................................................................................

انواع تصویر در اینه مقعر 

جسم خارج از مرکز آینه

 

تصویر حقیقی و وارونه و کوچکتر از جسم و بین کانون و مرکز آینه

********************

 

 

 

جسم در مرکز آینه

 

 

 

 

 

 تصویر حقیقی و وارونه و هم اندازه با جسم و روی مرکز آینه

 

********************

 

جسم بین مرکز و کانون آینه

 

 

 

  

 

تصویر حقیقی و وارونه وبزرگتر از جسم و دورتر از مرکزآینه

 

********************

 

جسم بین کانون و آینه (فاصله کانونی)

 

 

 

 

 تصویر مجازی  و مستقیم و بزرگتر از جسم و پشت آینه

 

.......................................................................

 

 

هر صدایی تنها هنگامی شنیده می شود که موج صدای آن به گوش برسد.

 گوش انسان برای شنیدن صداهای گوناگون به ترتیب زیر کار خود را انجام می دهد:

 ۱ – لاله گوش موج های صداها رامی گیرد و به مجرای شنوایی می فرستدد.

 ۲ – موج های صداها از راه مجرای شنوایی به پرده صماخ می رسد و آن را می لرزاند.

 ۳ – لرزش پرده صماخ استخوان های کوچک واقع در بخش گوش میانی را به لرزش درمی آورد.

 ۴ – لرزش استخوان های بخش میانی گوش مایع بخش حلزونی شکل گوش را به حرکت درمی آورد.

 ۵ – با حرکت مایع بخش حلزونی شکل گوش پیامی به وسیله عصب شنوایی به مغز می رسد که موجب شنیدن صدا می گردد.

 باید دانست که همه این کار بسیار تند انجام می گیرد، بطوری که همینکه صدا به لاله گوش برسد، مغز خبر دریافت آن را به انسان می دهد.

/ 0 نظر / 54 بازدید